Ugovorna privredna taxi komora srbije

UPTKS je uzela sebi u zadatak da kontaktira sa nadležnim Državnim institucijama a sve zbog napredka svih taxi preduzetnika u Republici Srbiji.

Primer za to su neki od dopisa koje smo uputili nadležnim licima i institucijama:

 

 

Dopis Poreskoj Upravi Republike Srbije

Poštovani,

Obzirom da Vam se u proteklih petnaest dana obraćamo dva puta sa molbom da nas primite na razgovor u vezi više evidentnih problema koje auto taxi preduzetnici u Republici Srbiji imaju sa poreskom upravom u Vašim filijalama, i pored naše želje da se problemi rešavaju razgovorom i mirnim putem, od Vas konkretnog odgovora nema.

Žalosno je konstatovati da ignorišete vrlo ozbiljno pitanje i interese više od šesnaest hiljada taksista u Republici Srbiji, od kojeg broja su njih 75% porodični ljudi I izdržavaju u potpunosti ili većim delom svoje porodice. Vaš odnos prema ovom ozbiljnom problemu može proizvesti ozbiljne posledice.

Zato Vas molimo da još jednom ozbiljno analizirate potrebu za razgovorom kao razumnim činom I željom za mirno I dogovorno rešavanje problema. Očekujemo Vaš odgovor u narednih pet dana sa nadom da će biti pozitivan.

Srdačan pozdrav,

Predsednik UPTKS-a

Dragan Jovanović

 

 

Dopis Ministru finansija gospodinu Dušanu Vujoviću

Poštovani gospodine Vujoviću,

Ugovorna Privredna Taksi Komora Srbije se u prethodnih mesec  dana tri puta obraćala poreskoj upravi Republike Srbije sa molbom da budemo primlјeni na razgovor kako bi pokrenuli rešavanje spornih pitanja za koja je odgovorna isklјučivo poreska uprava.

Stručnom analizom je ustanovlјeno da je u radu poreske uprave načinjen niz nepravilnosti koje su dovele do gršaka u zaduženjima obaveza po osnovu paušalno utvrđenih poreza i doprinosa obveznika. Iz ovih razloga došlo je do enormnog duga taksi preduzetnika, a zbog kojeg su mnogi izgubili pravo na rad. Rezultat ovakvog odnosa nije samo manjak u državnoj kasi već i gubitak radnog mesta kao i ugrožavanje egzistencije članova velikog broja porodica.

Postavlјa se pitanje kome ovakvo stanje odgovara i da li pojedinac ili više njih profitira iz ovakve situacije? Na veliku žalost možemo da konstatujemo da gospoda iz poreske uprave nemaju ni sluha, a ni osećaja, da nas prime na razgovor po ovom pitanju pa čak i po cenu da priznaju odgovornost i krivicu za pomenute nepravilnosti. Takođe želimo da Vam naglasimo da u Republici Srbiji ima više od 16000 auto taksi preduzetnika čije interese zastupa UPTKS i da je nezadovolјstvo radom poreske uprave prisutno u celoj Republici.

Poštovani gospodine Vujoviću od Vas, kao ministra finansija Republike Srbije, sa punim pravom očekujemo da nas primite na razgovor i uzmete direktno učešće u rešavanju ovog ozbilјnog problema ili da lično naložite direktorki poreske uprave da to učini.

Naša želјa nisu protesti i izražavanje nezadovolјstva na ulicama širom Srbije već konstruktivni razgovor kojim ćemo postići dogovor u okviru zakonske regulative.

Obzirom da se obraćanjem Vama naš manevarski prostor gubi verujemo da ćete ozbilјno pristupiti ovom problemu i da ćete nas u najkraćem roku obavestiti o načinu na koji ćemo ga rešiti.

Sa poštovanjem, Dragan Jovanović predsednik UPTKS

 

 

Dopis Ministru zdravlja gospodinu Zlatiboru Lončaru

Поштовани господине Лончар,

Обраћамо Вам се са молбом да нас примите што је пре  могуће на састанак ради решавања проблема у вези сервисирања обавеза старог дуга на име доприноса за здравствено осигурање, као и плаћање редовних обавеза. Уверени смо да Вам је познато да је дуг ка здравственом фонду који евидентира пореска управа енормно велики, а бићемо слободни да га окарактеришемо као и неосновано увећан, што је један од разлога нередовног измиривања  обавеза. Други битан разлог је неоверавање здравствених књижица како такси предузетницима, тако и члановима њихових породица због чега су чак и њихова деца била лишена адекватне здравствене заштите.

По Уставу републике Србије, сви грађани имају право на здравствену заштиту а нарочито деца. Понашање пореске управе којој је дато право да у име фондова доноси решења о висини обавеза која би требало да буду у складу са законом, ( а нису, што је лако доказиво ) довело је до тога да не можемо имати превентиву због чега лакше и брже обољевамо, а са друге стране Министарство Здравља остаје без прилива значајних средстава.

Непримерено је да се дуг који је енормно велики и додатно оптерећен високим каматама потражује од ауто такси предузетника, који нису имали ни могућност да користе здравствену заштиту.

Зато Вас годподине министре молимо да пре свега као лекар а самим тим и хуманиста узмете у разматрање ове чињенице и што је пре могуће закажете састанак са представницима Уговорне Привредне Такси Коморе Србије на којем би конструктивним разговором дошли до обострано прихватљивог решења.

За УПТКС координатор

Милорад Ђокић

 

 

Dopis Predsednici Vlade Republike Srbije

N/R Predsednici Vlade Republike Srbije

Gđi. Ani Brnabić

Poštovana Predsednice,

u ime više od 16000 taksi preduzetnika, čije interese zastupamo i u svoje lično ime, a u svojstvu Predsednika Ugovorne privredne taksi komore Srbije, izražavam veliko razočarenje i ogorčenost odnosom pojedinih ministara iz Vaše Vlade, prema nagomilanim problemima u ovoj veoma značajnoj privrednoj grani.

Naime, Ugovorna Privredna taksi komora Srbije, ( u dalјem tekstu UPTKS ), je, neprofitabilna organizacija,koja za cilј ima unapređenje, pobolјšanje i ukupan bolјitak  uslova za obavlјanje taksi delatnosti. To za ishod ima uspešnog taksi preduzetnika, zadovolјnog korisnika taksi usluge i redovan priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

Pored organa predviđenih pozitivnim propisima, koje UPTKS ima, po potrebi su nam na raspolaganju kompetentni stručnjaci iz oblasti finansija, saobraćaja i prava. Ovakav sastav nam omogućava da identifikujemo probleme, kao i da damo adekvatne predloge za njihovo rešavanje.

Prevashodno smo se bavili problemom duga, koji auto taksi preduzetnici imaju na ime poreza i doprinosa, a na kom je radio naš stručnjak iz oblasti finansija i uočili smo da je učinjen niz nepravilnosti u radu poreske uprave, a koje su prouzrokovale veliki broj grešaka prilikom zaduženja po osnovu paušalno utvrđenih poreskih obaveza i doprinosa obveznika. Ovakav flagrantno pogrešan pristup doveo je do enormnog duga, velikog broja taksi preduzetnika, nakon čega su nastupile i druge posledice, kao što je prestanak radnog odnosa, a samim tim ugrožavanje egzistencije članova njihovih porodica, kao i nemogućnost servisiranja obaveza prema državi, odnosno prema budžetu Republike Srbije. Povodom  ovog problema smo se tri puta obraćali centrali Poreske Uprave, direktorki PU Dragani Marković, sa molbom za termin sastanka, kako bi smo razgovorom pokrenuli rešavanje ovog problema. Na žalost direktorka PU Dragana Marković nije pokazala interesovanje da do ovog sastanka dođe, pa smo se obratili Ministru finansija  gospodinu Dušanu Vujoviću. Ni od ministra nismo dobili odgovor.

Dalјe, UPTKS se obratio Ministru zdravlјa gospodinu Zlatiboru Lončaru, sa istom molbom, sa akcentom na pitanje servisiranja obaveza starog duga na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i plaćanje tekućih obaveza. Mišlјenja smo da je dug ka zdravstvenom fondu enormno velik, a neosnovano uvećan, što je, svakako najveći razlog neredovnog izmirivanja obaveza, po tom osnovu. Drugi bitan razlog je neoveravanje zdravstvenih knjižica taksi preduzetnicima i članovima njihovih porodica, zbog čega su čak i njihova deca bila lišena adekvatne zdravstvene nege i zaštite. Poreska uprava kojoj je povereno utvrđivanje obaveza prema Fondu i donošenje rešenje o visini obaveza, nezakonita su, što ćemo i dokazati pred nadležnim organom, dovelo je do toga da ne možemo imati preventivnu zdravstvenu zaštitu, zbog čega brže i lakše obolјevamo, dok Ministarstvo zdravlјa ostaje bez priliva značajnih sredstava. Na žalost i ovaj poziv na razgovor je ostao bez odgovora.

U kontekstu ovih problema imam potrebu i da se osvrnem na još jedan problem, u nadležnosti Ministarstva finansija,  koji se odnosi na reprogram poreskog duga i duga po osnovu doprinosa. Sve Vlade u periodu od 2000 do 2013 godine su svojim nečinjenjem omogućile dugogodišnje gomilanje dugova preduzetnika na ime poreza i doprinosa. Tako sada pojedini taksi preduzetnici duguju iznose koji prelaze i deset miliona dinara. Vlada prethodnog premijera predložila je, a Narodna skupština, usvojila zakon kojim se preduzetnicima, na ime duga odobrava reprogram na minimum 24, a maksimalno do 60 mesečnih rata. Ovakav reprogram je nerealan jer u mnogim situacijama prevazilazi mogućnosti plaćanja od strane taksi preduzetnika. Zbog toga su mnogi taksi preduzetnici, već posle par meseci, odustali  i dalјe odustaju, od plaćanja, jer nemaju nikakve realne šanse da toliki novac zarade. Ne može se platiti ono što ne može da se zaradi.

Naš predlog je hitno obrazovanje radne grupe od strane Ministarstva finansija, u kojoj bi članovi bili i predstavnici UPTKS, a sve sa cilјem iznalaženja načina da taksi preduzetnici mogu da plaćaju svoj dug, redovno izmiruju tekuće obaveze i da mogu, sa svojim porodicama, da prežive

Predsednice, želimo da verujemo, da gospoda ministri nisu odgovorili na naše molbe zato što su bili zauzeti važnim državnim  poslovima, jer ako iz drugog razloga ignorišu probleme velikog broja taksi preduzetnika, takvo njihovo ponašanje ne bismo nazvali samo neodgovornim, nego i nepristojnim.

Nadamo se da ćete nas u narednih nedelјu dana udostojiti Vašeg odgovora i obezbediti nam termin sastanka za razgovor, tokom kog bismo Vam izneli konstruktivne predloge za rešavanje mnogih problema u taksi službi, te da nećemo morati da se obraćamo drugim visokim instancama Republike Srbije, kao i nadležnim domaćim i međunarodnim sudovima. Naše čvrsto opredelјenje je, a nadamo se i Vaše, da probleme rešavamo kroz razgovor, a ne protestima i pred sudovima.

Na kraju želimo da Vam čestitamo Novu godinu i poželimo puno sreće, zdravlјa i uspeha u 2018. godini.

U Beogradu,

dana 05.01.2018.godine                                                                                                              sa  poštovanjem                                                                                                                                                                                                              Predsednik UPTKS

Dragan Jovanović

 

 

Drugi dopis Predsednici Vlade Republike Srbije

Н/Р Председници Владе Републике Србије

Госпођи Ани Брнабић

Поштована Председнице,

обраћамо Вам се по други пут испред Уговорне привредне Такси Коморе Србије а у име више од 16500 такси предузетника чије интересе заступамо. Први допис који смо Вам послали 05. 01. 2018 године са молбом да одредите термин за састанак на којем би смо Вам презентовали проблеме и уједно и дали предлоге за њихово решавање, на нашу велику жалост остао је без одговора. Обзиром да сте се јуче јавно путем медија обратили грађанима Србије где сами кажете да је Ваша дужност и обавеза да саслушате проблеме које грађани Србије имају као физичка, и правна лица, ми се искрено надамо да заслужујемо Вашу пажњу, као и одговор, па макар он био и негативан. Желимо да верујемо да сте Председница Владе свих грађана Србије а не само појединим привилегованим групама.

У нади да ћете препознати потребу да нам одредите термин за разговор а у циљу превазилажења проблема, као и искрене жеље да се направи такси служба за понос, а што није могуће без активног учешћа државе, срдачно Вас поздрављамо.

У Београду 05. 02. 2018 год.                                                                                                                        Председник УПТКС

Драган Јовановић

 

 

Dopis kabinetu sekretara predsednika Republike gospodinu Nikoli Selakoviću

Поштовани господине Селаковић,

Уговорна Привредна Такси Комора Србије је непрофитабилна институција која заступа интересе више од шеснаест хиљада таксиста у републици Србији. Можемо да кажемо да је наш једини циљ да побољшамо, заштитимо и учинимо профитабилнијим обављање ауто такси делатности у републици Србији. Овакав наш приступ овој области доводи до успешног ауто такси предузетника, као и до задовољног корисника такси услуге. Да би постигли одређене резултате у овој области неопходна нам је одрђена подршка, мишљење и савет. Изузетно Вас поштујемо пре свега као човека, и жеља нам је да нас примите на разговор како би смо Вам предочили проблеме са којима се суочавамо, и како би разговорима и саветима дошли до најбољег решења. Надамо се Вашем брзом одговору и искрено Вас поздрављамо.

Срдачан поздрав

Председник УПТКС

Драган Јовановић

 

 

Dopis Predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću

Н/Р  Председнику Републике Србије

Господину Александру Вучићу

Поштовани господине Председниче,

обраћам Вам се овим путем као последњим покушајем да разговором, разумно за столом, решимо постојеће, нагомилане проблеме које имају такси предузетници у Републици Србији.

У протекла четири месеца смо се три пута обраћали Пореској управи, једном Министру финансија, два пута Министру здравља, два пута Секретару кабинета Председника републике и једном Председници Владе Републике Србије, односно, укупно девет пута, са молбом да нас неко од наведених функционера прими на разговор. На жалост, ни од кога нисмо добили одговор. Иако смо нагласили да Уговорна Привредна Такси Комора Србије заступа интересе више од 16000 такси предузетника у Републици Србији, нисмо успели да заокупимо пажњу наведене господе. Нисмо удостојени никаквог одговора, па се намеће питање да ли је то став Владе Републике Србије према својим грађанима и да ли такав приступ проблемима диктирају директори, министри или Председница Владе. Поражавајућа је и чињеница да поменуте проблеме, који су потекли као последица лошег рада државних чиновника, не можемо да решимо на нижем нивоу, него морамо да се обраћамо Председнику републике, који је заокупљен и првенствено треба да се бави питањима од виталног значаја и интереса за Републику Србију. Међутим рад Ваше и наше Владе нас доводи у ситуацију да морамо да се директно Вама Обратимо, скренемо Вам пажњу на проблеме и замолимо Вас да пронађемо обострано прихватљиво решење.

Евидентно је да се већина такси предузетника у својој сопственој земљи, скоро две деценије осећају као грађани другог реда, и да су у такву ситуацију доведени управо лошим односом државе према њима. У светлу многих економских и других проблема, који су присутни на већем делу планете, Ви се трудите да својом политиком учините позитивне промене и побољшате квалитет живота у Републици Србији. Међутим на нижим нивоима власти, влада једна могло би се рећи незаинтересованост, а могло би се у неким случајевима рећи и незнање, што доводи до пропуста који праве велику штету како предузетницима, тако и нашој држави. Не бих желео да звучим саветодавно, али степен контроле, а самим тим и одговорности појединих државних институција, мора да буде на много вишем нивоу. Уосталом, систем је јак колико и његова најслабија карика.

Желим да Вас информишем да је УПТКС непрофитабилна организација која се бави унапређењем, подизањем нивоа услова у којим такси предузетници обављају своју делатност, како би смо, као крајњи резултат имали задовољног такси предузетника који

може, од свог рада да живи пристојно са својом породицом и који ће уредно и на време да измирује своје обавезе према држави, и на другој страни задовољног корисника такси услуге. Поштовани господине Председниче, да би успели у нашој искреној намери да такси служба у републици Србији дође на завидан ниво неопходна је помоћ Државе. Тренутно се по градовима на локалу манипулише такси службом, из чега највише профитирају одређене интересне групе, а на штету такси предузетника који незаустављиво пропадају као и њихове породице. Молим Вас да узмете лично учешће и учините све што је у Вашој моћи да се овакво стање промени и да Република Србија, а поготову град Београд, добију такси службу по узору на Европске метрополе као и јаког и задовољног такси предузетника који ће поштовати законе као и кодекс понашања. Очекујемо од Вас разумевање као и покретање иницијативе да започнемо разговоре о проблемима, а који се највише тичу ресора финансија, привреде, правде и саобраћаја као и представника локалне управе тј Града Београда и осталих градова у Србији.

УПТКС је опредељена и решена да истраје на плану и програму побољшања и уређења такси службе у Републици Србији и наш став је да то радимо достојансвено уз међусобно поштовање. Наши захтеви се не односе ни нашта друго него на оно што нам припада, а што нам је неоправдано одузето.

Господине Председниче, опција протеста и постизање договора на тај начин нам је последња опција, и зато Вас још једном молим, да покренемо разговоре да би смо решили проблеме и да би направили такси за понос.

Председник УПТКС

Драган Јовановић

 

 

Drugi dopis Predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću

Н/Р Председнику Републике Србије

Господину Александру Вучићу

Поштовани господине Председниче,

Инспирисани Вашим обраћањем новинарима на конференцији за штампу одржаној у Београду 18. 02. 2018 године, одлучисмо да Вам се обратимо овим дописом и замолимо Вас да у име 17000 такси предузетника у Републици Србији чије интересе заступа Уговорна Привредна Такси Комора Србије ( у даљем тексту УПТКС ) одговорите на пар питања. Искрено се надамо да ћете овај пут одговорити јер на допис који смо Вам послали 29. 01. 2018 године, на жалост нисмо добили одговор. Садржај оба дописа се односи на низ проблема које имају такси предузетници а за које су по нашем мишљењу у више од 90 % случајева одговорни искључиво државни чиновници. Површност, неозбиљност а у неким случајевима би се могло рећи и незнање су основне карактеристике њиховог рада. Ове констатације изводимо из чињенице да се лоше стање које прати такси предузетнике више од две деценије не мења, него постаје све горе. Реалан оптимизам и искрена жеља нас мотивишу да дамо све од себе да се промени неподношљива ситуација која уништава регуларане ауто такси предузетнике а притом стимулише и подстиче развој нелегалних, дивљих таксиста, који не плаћају порез Држави, а при том против законито наплаћују вишеструко веће износе, и краду грађане Србије и стране туристе, и тиме наносе штету буџету Републике Србије као и међународном рејтингу Републике Србије. Није потребно да напомињемо да је у већем делу света рад на црно као и неплаћање пореза кривично дело. Због ових чињеница са пуним правом очекујемо да ће УПТКС овога пута добити одговор и позив за разговор, у циљу промене постејећег криминалног стања.

Поштовани господине Председниче, надамо се да ћете после ових уводних реченица и ових неколико питања осетити потребу за покретањем иницијативе за промену изузетно тешког стања у такси служби, као и позивање на одговорност оних који су до оваквог стања довели такси предузетнике на територији Републике Србије.

  1. Да ли сви такси предузетници ( има нас близу 17000 ) треба да престану да плаћају порезе и доприносе ( неиздрживе репрограме ) Држави, и да почну да примењују цене одокативном методом по узору на нелегалне-дивље-лопове “таксисте“?
  2. Да ли Држава има ту потребу да уништи скоро 17000 радних места такси предузетника који су самоодрживи, који самостално без помоћи Државе улажу у своја средства за рад, притом плаћају порезе и доприносе?
  3. Да ли Држава стварно има интереса да омогући неким страним инвеститорима да по повлашћеним условима купују возила и добијају одређену инфраструктуру, и да притом та иста Држава прикаже то као свој велики успех на плану запошљавања, а да се при том не обазире на стотине, и хиљаде других који ће због таквих потеза остати без посла и постати социјални случајеви са својим породицама? Не смем ни да размишљам о будућности наше деце о којој тако често и брижно умете да говорите.
  4. Да ли знате господине Председниче да ауто такси предузетницима у Републици Србији возило није признато као основно средство за рад?
  5. Да ли знате господине Председниче да се у својој рођеној земљи осећамо као грађани другог реда, јер када уђемо у било коју банку да подигнемо кредит, службеник банке нам каже“жао нам је али таксистима не дајемо кредите“?
  6. Да ли знате господине Председниче колико хронично оболелих такси предузетника има који морају да раде минимум 12 сати дневно, седам дана у недељи, и да ли знате колико их умире због таквог начина живота и немогућности као и неадекватног лечења?
  7. Да ли знате господине Председниче да Комунална полиција као и надлежне инспекцијске службе контролишу и кажњавају искључиво регуларне такси предузетнике, док на нелегалне који су у њиховој непосредној близини не обраћају пажњу и који неометано раде а на штету такси предузетника и Државе.

Ја лично господине Председниче, и молим Вас да ми не замерите, мислим да не знате, јер да знате сигурно би сте учинили нешто да се овакво стање промени. Могуће је да од Ваших сарадника добијате погрешне информације. И када сте на конференцији пред новинарима рекли да Србија сваки дан остане без 99 људи што је више од 35000 годишње, видела се забринутост. Срећа у невољи је та да су ти људи живи и здрави отишли негде у нади да ће боље живети. Шта каже статистика, колико је оних који нигде неће стићи, чији се животни пут завршио тамо одакле повратка нема.

Поштовани господине Председниче, УПТКС жели да из најчаснијих намера и осећања, уз помоћ Државе и уз Вашу подршку промени и поправи услове у којима такси предузетници обављају своју делатност. И ми као и Ви желимо да што више људи буде срећно и задовољно и да остане овде, у својој земљи , у својој Србији. Такође нам је циљ да својим примером и променом на боље, дамо подстицај и другим лицима и организацијама да крену тим путем.

Сигурни смо да ћете у овом писму препознати наш очајнички позив, и да ћете учинити све да се ствари промене на боље. Одрекли смо се пуно тога, остали су нам још голи животи, ако и они оду, онај број од 99 одлазећих људи сваког дана, биће много већи, а Србија ће бити све пустија и пустија. На Вама је да то спречите. Морате да позовете надлежне на одговорност, јер ће у супротном грешке које су они правили бити приписане Вама а праве штеточине ће се извући. Искрено се надамо да то нећете да дозволите. У нади да ћете нас разумети и помоћи да се успостави ред срдачно Вас поздрављамо.

У Београду 22. 02. 2018 године.                                                                                                           Председник УПТКС

Драган Јовановић