Prikaz regionalnih centara UPTKS

Ugovorna privredna taxi komora Srbije jeste organizacija koja se nesebično bori za prava svih taxi preduzetnika na teritoriji Republike Srbije.

Ugovorna privredna taxi komora Srbije se specijalizovala za obavljanje sledećih poslova:

  • Strategija i organizacija
  • Koordinacija i upravljanje operacijama
  • Odnosi sa javnošću i javno zastupanje